Bootnamen


Informatie

Kleeffolies voor bootnamen

Bootnamen worden gesneden uit weer-, zeewater- en kleurbestendige kleeffolie. Geleverd op overdrachtfolie ‘klaar om te kleven’.

Herkenningstekens op uw vaartuig.
Vanaf 1 januari 2008 moeten alle snelle (groter dan 20 km/uur) schepen voorzien zijn van:

  • Naam van het schip minstens 100mm hoog
  • Immatriculatieplaat (de letter B gevolgd door het nummer met tekens van minstens 200mm hoog)

Bij pleziervaartuigen waar tengevolge van de constructie (5m) niet kan worden voldaan aan deze afmeting, mag de hoogte van de tekens worden beperkt tot ten minste 100mm hoog.

Eigen lettertypen kunnen aangeleverd worden. Voor kleur een RAL-nummer opgeven.

Een eigen logo, tekening of afbeelding kan geplot worden uit kleeffolie.
Bezorg ons een gevectoriseerde file.
Uw afbeelding kan gescand worden indien dit niet gevectoriseerd kan geleverd worden.
Alle bestellingen worden contant betaald bij afhaling of onder rembours (incl. portkosten) opgezonden (enkel in België).

Mogelijke lettertypes

Het is mogelijk bootnamen te bestellen met keuze uit onderstaande lijst van lettertypes. We kunnen ook een Logo en het Registratienummer toevoegen. Daarnaast is het mogelijk om deze bootnaam op een T-Shirt aan te brengen.

Bootnamen 2017